Hoppa direkt till innehåll

Att bli mer ledare

Bra ledarskap är viktigt och alltid en förutsättning när grupper och organisationer ska utvecklas och prestera mer eller bättre. 42AB arbetar med att utveckla ledare och effektivisera ledarskapet. Vi kallar det ledare stöd och det handlar om prestationsökning i ledarskapet, att bli mer ledare.
Det visar sig ofta bli tudelat att ha en "coach"​ och en yrkeskunnig mentor. Hur ska det ena länkas till det andra och hur översätter jag det till min egen vardag? Vi tror att det är långt effektivare att ha en yrkeskunnig "coach"​ där frågorna som är integrerade i ledarskapet också får vara det i det terapeutiska samtalet. Vår erfarenhet pekar på att det är effektivare så.
Vi jobbar alltid i gränslandet mellan individ, grupp och sakfråga, där verkligheten verkar bo. Vi kan stödja och utveckla ert ledarskap med personliga verktyg och metoder, med nya betraktelsesätt, med ny belysning av sakfrågor, med att utveckla er personliga ledarstil och med att hantera sätt att vara som inte är....hjälpsamma. För det har vi alla. Vi har ett brett nätverk att ta hjälp av när det behövs.
Situationen och individen får alltid utforma hur vi jobbar tillsammans men det finns en stomme som vi följer. Kartläggning, undanröjande av hinder, prestationshöjning och uppföljning. Vi använder oss av samtalet, reflektionen och övningar som verktyg.
Vi arbetar med ledare stöd som återkommande sessioner eller om det behövs som punktinsatser i problemsituationer eller t ex inför större förändringar. Vi arbetar också med grupper men då bör gruppen redan vara en naturlig grupp som en ledningsgrupp, styrelse eller projektgrupp.
Så är du ledare i bygg- eller fastighetsbranschen som vill bli mer ledare? Eller är du ansvarig för personer som vill utvecklas? Kontakta oss!