Hoppa direkt till innehåll

Att finna svar och minska risker

Ett ofta bortglömt sätt att hantera risk är att ta reda på hur saker egentligen ligger till eller beter sig snarare än att bara sätta pengar på risken. Antingen man sätter pengar på risken som ett påslag på priset eller som val av risknivå i investeringskalkylens ränta. En utredning av de faktiska omständigheterna som alternativ till "pengar på risken" är ofta mycket lönsamma.
42AB gör olika typer av utredningar om fastigheter. De vanligaste är:
- Etableringsutredningar, passar vi i byggnaden eller byggnaden på platsen?
- Kostnadsuppskattningar i riktigt tidiga skeden
- Tidplanering i riktigt tidiga skeden
- Förslag till teknikval och teknisk upprustning
- Investeringskalkyler för att jämföra olika investeringar
- Underlag till investertingsbeslut
- Finansieringsförslag och likviditetsplaner
Alla 42AB:s utredningar avslutas med lätt förståeliga beslutsunderlag som anpassas till situationen.